Rečitalis | LIETUVIŠKA VIOLONČELĖ

Gegužės 4
1 val.

Renginio laikas: 17.00 val.
Renginio vieta: Klaipėdos koncertų salės I a. fojė (Šaulių g. 36)

ARMONAS USS DUO: Rimantas Armonas (violončelė), Irena Uss (fortepijonas)

Programa: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Vytautas Barkauskas, Jurgis Juozapaitis, Bronius Kutavičius, Anatolijus Šenderovas, Vytautas Germanavičius


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Preliudas b-moll violončelei ir fortepijonui „Dedikacija Marijai Moravskai“, VL 169
                                                        Preliudas d-moll violončelei ir fortepijonui, VL 236
                                                        Noktiurnas fis-moll violončelei ir fortepijonui, VL 178 (Juozo Čelkausko aranžuotė)
Anatolijus Šenderovas – „Keturios miniatiūros“ violončelei ir fortepijonui, op. 18
Vytautas Germanavičius – „25 haiku“ violončelei ir fortepijonui
Vytautas Barkauskas – Koncertinė siuita violončelei ir fortepijonui, op. 98
Jurgis Juozapaitis – „Nostalgija“ violončelei ir fortepijonui
Bronius Kutavičius – „Perpetuum mobile“ violončelei ir fortepijonui
Anatolijus Šenderovas – „Dvi Shulamith dainos“ violončelei ir fortepijonui

 

Rimantas Armonas – žymus šalies violončelininkas, Auksinio disko laureatas. Muzikas yra koncertavęs daugelyje Europos šalių, scenoje kartu griežęs su žymiais Lietuvos ir užsienio dirigentais. Violončelininkas dažnai kviečiamas dalintis savo profesine patirtimi meistriškumo kursų, įvairių seminarų metu, dalyvauti tarptautinių konkursų žiuri. R. Armonas aktyviai propaguoja lietuvių kompozitorių muziką ne tik atlikdamas, bet ir inicijuodamas kūrinius, juos redaguodamas, rengdamas įrašus. Šiandien ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse scenose ryškų pėdsaką palieką ir profesoriaus studentai.     

Irena Uss – žymi šalies pianistė, kamerinės muzikos atlikėja, vadovaujanti LMTA Koncertmeisterio katedrai. Kamerinių ansamblių „Armonas-Uss Duo“, „Armonas Trio“ sudėtyje ji yra koncertavusi įvairiose Europos šalyse, taip pat Kanadoje, Alžyre. Kamerines programas muzikė ruošia tiek su Lietuvos, tiek su užsienio atlikėjais. Pianistė Lied interpretacijos kursus yra vedusi Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Latvijoje ir kitose šalyse, dažnai yra kviečiama į Lied konkursų žiuri. I. Uss taip pat aktyviai propaguoja lietuvių kompozitorių muziką, tiek juos atlikdama, tiek redaguodama ir rūpindamasi išleidimu.

„Šis išoriškai kuklus, nes visai nesireklamuojantis ansamblis yra viena aukščiausio profesinio lygio, tvirčiausių ir nuoširdžiausių mūsų muzikos kultūros atramų“, – taip apie nuo 1977 m. koncertuojantį ansamblį „Armonas-Uss Duo“ atsiliepia muzikologė Rita Nomicaitė. Per 40 kūrybinės veiklos metų ansamblis yra surengęs daugiau nei 700 koncertų, aplankęs žymiausius Lietuvos festivalius, ne kartą koncertavęs užsienio renginiuose. Išskirtinę vietą jų kūrybinėje veikloje užima šiuolaikinės lietuvių muzikos atlikimai. Per 150  kūrinių „Armonas-Uss Duo“ yra įrašęs radijo fondams, CD, DVD.