PATVIRTINTA

Klaipėdos koncertų salės direktoriaus

2018 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V6-182

TARPTAUTINIO KLAIPĖDOS VIOLONČELĖS KONKURSO NUOSTATAI

  I.      KONKURSO DALYVIAI

Tarptautinis Klaipėdos violončelės konkursas vyks 2019 m. gegužės 6–10 dienomis, II-ojo tarptautinio Klaipėdos violončelės festivalio metu. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių profesionalūs atlikėjai ir violončelės specialybės mokiniai / studentai, konkurso pradžios dieną ne vyresni nei 30 metų.

 II.      KONKURSO GRUPĖS

Konkursas vyksta dviejose kategorijose – jaunimo ir profesionalų. Jaunimo kategorijoje dalyviai varžosi trijose amžiaus grupėse, o profesionalų – vienoje.

Jaunimo grupės:

A grupė – ne vyresni nei 10 m. konkurso pradžios dieną (gimę 2009 05 06 ir vėliau).

B grupė – ne vyresni nei 14 m. konkurso pradžios dieną (gimę 2005 05 06 ir vėliau).

C grupė – ne vyresni nei 18 m. konkurso pradžios dieną (gimę 2001 05 06 ir vėliau).

Profesionalų grupė:

D grupė – ne vyresni nei 30 m. konkurso pradžios dieną (gimę 1989 05 06 ir vėliau).

Praėjusio konkurso I vietos laimėtojai negali dalyvauti toje pačioje konkurso amžiaus grupėje.

 III.      KONKURSO SĄLYGOS

1. Kandidatai turi registruotis ir užpildyti elektroninę Tarptautinio Klaipėdos violončelės konkurso paraiškos formą, esančią tinklalapyje https://artistdb.eu/lt/usr/contests.

2. Užpildytos paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 1 d. Dalyvio registracija laikoma galiojančia tik laiku ir tinkamai užpildžius paraišką bei pervedus neatlygintiną dalyvio mokestį. Atrinktieji bus informuojami elektroniniu paštu iki 2019 m. kovo 31 d.

3. Dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis pervedamas į šią banko sąskaitą:

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Natų knygynas
IBAN: LT567230000000700318
SWIFT: MDBA LT 22
Adresas: Totorių g. 20, Vilnius LT 01121, Lietuva
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Banko adresas: Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius
Pavedimo paskirtyje nurodykite dalyvio vardą ir pavardę bei „konkurso mokestis“

Visi mokesčiai turi būti sumokėti iki 2019 m. kovo 1 d. elektroninės registracijos metu Paysera, PayPal, kreditine kortele arba banko pavedimu. Mokant mokestį banko pavedimu prieš pateikiant užpildytą paraišką, būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją, kurioje nurodytas tikslus dalyvio vardas ir pavardė.

4. Neatvykus į konkursą, dalyvio mokestis negrąžinamas.

5. Mokesčiai už koncertmeisterio paslaugas:

Jaunimo grupėse koncertmeisterio paslaugas (mokestis – 30 Eur vienai valandai) dalyviams užsako konkurso rengėjai individualiai pagal poreikį arba dalyviai konkurse pasirodo su savo koncertmeisteriais ir už jų paslaugas atsiskaito savo lėšomis.

Profesionalų grupėje nuo antro turo koncertmeisterį skiria ir jo paslaugas apmoka konkurso rengėjai. Repeticijų su koncertmeisteriais tvarkaraščiai bus pateikti konkurso metu.

6. Nepilnamečius dalyvius į konkursą turi lydėti suaugęs asmuo, atsakingas už savo globotinį visą konkurso trukmę.

7. Konkurso rengėjai dalyviams neapmoka kelionės ir pragyvenimo išlaidų.

8. Konkurso metu rengėjai neatsako už dalyvių patiriamas traumas ar nelaimingus atsitikimus. Dalyviams rekomenduojama iš anksto pasirūpinti kelionių draudimu, kuris padengtų galimas medicinines išlaidas.

9. Kilus neaiškumams dėl konkurso sąlygų, pagrindiniu laikomas tekstas lietuvių kalba.

IV.      KONKURSO TVARKA

Tarptautinis Klaipėdos violončelės konkursas vyks 2019 m. gegužės 6–10 dienomis Klaipėdoje. Skirtingose amžiaus grupėse dalyviai varžosi viename (A ir B grupės), dviejuose (C grupė) ir trijuose turuose (D grupė).

Išskyrus kvalifikacinę atranką, kurios metu konkurso rengėjai vertina paraiškose dalyvių pateiktus įrašus, visi konkurso turai yra vieši ir atviri stebėjimui.

Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal dalyvio gimimo datą nuo jauniausio iki vyriausio.

Finalo dalyvių pasirodymų eilės tvarką nustato konkurso organizatoriai.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso dalyvių pasirodymų laiką.

Privalomų kūrinių natos suteikiamos tik prisiregistravusiems kandidatams.

Konkurso dalyvių pasirodymų programa skirtinguose turuose reglamentuojama atsižvelgiant į amžiaus grupes.

Konkurso dalyviai turi teisę pasirinkti dalyvauti vyresnio amžiaus grupės perklausose, jei mano esą pasiruošę atlikti pateiktą konkursinę programą.

Pasirinktas programas kandidatai turi nurodyti pateiktoje paraiškos formoje. Po 2019 m. kovo 31 d. pasirinktos programos keisti negalima, išimtys taikomos tik konkurso rengėjų sprendimu.

Kūrinių atlikimo eilės tvarka pasirenkama laisvai.

Visi kūriniai konkurso turuose atliekami atmintinai, išskyrus privalomus lietuvių kompozitorių kūrinius bei sonatas violončelei ir fortepijonui. Kūrinio kartojimai paliekami atlikėjo nuožiūrai, atsižvelgiant į bendrą pasirodymo trukmę.

Visas konkursui pasirinktų kūrinių natų kopijas dalyviai privalo pateikti atvykę į konkursą, registracijos metu. Esant komisijos pageidavimui, dalyviai taip pat privalo pateikti atliekamų kūrinių natų redakciją, pagal kurią repetavo konkurso programą.

Dalyvio paraiškoje pateikti kūriniai visų konkurso turų metu gali skambėti tik vieną kartą.

Konkurso dalyvių pasirodymus vertina tarptautinė komisija, kurios sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

Konkurso metu dalyviai negali bendrauti su žiuri nariais, bet gali paprašyti pakomentuoti savo pasirodymus pasibaigus konkursui.

Jeigu konkurse dalyvauja žiuri nario mokinys (-iai), tokiu atveju žiuri narys nusišalina nuo dalyvio (-ių) pasirodymų vertinimo.

Komisija gali neskirti apdovanojimo bet kurioje kategorijoje, jeigu jos bendru nutarimu nė vienas iš dalyvių neįvertinamas apdovanojimą atitinkančiais balais.

Komisija pasilieka teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jei jis viršija konkurso nuostatuose nurodytą programos trukmę pagal savo amžiaus grupę.

Komisijos atrinkti dalyviai, laureatai bei diplomantai privalo neatlygintinai dalyvauti konkurso ar festivalio koncertuose.

Konkurso organizatoriams priklauso visos teisės į konkurso turų bei baigiamųjų koncertų visų tipų įrašus, atvaizdus bei jų komercinį panaudojimą ir transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.

Konkurso dalyvių apdovanojimai vyks konkurso baigiamojo koncerto metu.

Konkurso laureatų piniginiai prizai išmokami pavedimu per trisdešimt kalendorinių dienų po apdovanojimų ceremonijos.

V.      KONKURSO PROGRAMA


A grupė 
Du laisvai pasirenkami kontrastingų charakterių kūriniai. Bendra trukmė 6–10 min.

B grupė
Du laisvai pasirenkami kontrastingų charakterių kūriniai, kurių vienas būtų baroko ar klasikos periodo kūrinys. Bendra trukmė 10–15 min.

C grupė
I turas

 • Vienas laisvai pasirinktas etiudas iš Davido Popperio rinkinio „High school of cello playing“, op. 73;
 • Sarabanda ir Žiga iš laisvai pasirinktos J. S. Bacho siuitos violončelei solo BWV 1007–1012;
 • Privalomas kūrinys: Balys Dvarionas, „Introdukcija ir rondino“ (1963);
 • Laisvai pasirinktas virtuozinis kūrinys. Trukmė 5–7 minutės.

II turas
Vienas iš žemiau išvardytų koncertinio žanro kūrinių:

 • Antonín Dvořák, Koncertas violončelei h-moll, op. 104, B. 191, I dalis;
 • Édouard Lalo, Koncertas violončelei d-moll, I dalis;
 • Camille Saint-Saëns, Koncertas violončelei a-moll, op. 33;
 • Piotr Čaikovskij, Variacijos rokoko tema, op. 33.

D grupė
I turas

 • Vienas laisvai pasirinktas kapričas iš Carlo Alfredo Piatti rinkinio „12 caprices“, op. 25;
 • Preliudas, Sarabanda ir Žiga iš laisvai pasirinktos J. S. Bacho siuitos violončelei solo, BWV 1007–1012;
 • Privalomas kūrinys: Arvydas Malcys, „Narcizas“ violončelei solo (versija, specialiai parengta II tarptautiniam Klaipėdos violončelės konkursui).

II turas
Dalyvauja 6 atrinkti violončelininkai. Komisijos nutarimu gali būti taikoma išimtis ir į pusfinalį praleidžiami 7 dalyviai.

 • Viena iš žemiau išvardytų sonatų violončelei ir fortepijonui:
 • Ludwig van Beethoven, Sonata D-dur, op. 102 Nr. 2;
 • Johannes Brahms, Sonata F-dur, op. 99;
 • Franz Schubert, Sonata „Arpeggione“ a-moll, D 821;
 • Dmitrij Šostakovič, Sonata d-moll, op. 40;
 • Sergej Prokofjev, Sonata, op. 119.
 • Privalomas kūrinys: Vladas Jakubėnas, „Serenada“ violončelei ir fortepijonui (1936);
 • Vienas laisvai pasirinktas kūrinys. Trukmė 8–10 min.

III turas
Dalyvauja 3 atrinkti violončelininkai. Komisijos nutarimu gali būti taikoma išimtis ir į finalą praleidžiami 4 dalyviai.
Pasirodymas kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru, dirigentas Martynas Staškus. Vienas iš žemiau išvardytų koncertų:

 • Edward Elgar, Koncertas violončelei ir orkestrui e-moll, op. 85 (Friedricho Thomas versija violončelei ir kameriniam orkestrui);
 • Robert Schumann, Koncertas violončelei ir orkestrui a-moll, op. 129 (Arthuro H. Lilienthalio versija violončelei ir kameriniam orkestrui).

 VI.      KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

Tarptautinio Klaipėdos violončelės konkurso vertinimo komisija skelbia konkurso laureatus bei diplomantus ir skiria jiems apdovanojimus.
Bendras piniginių prizų fondas: 19 400 Eur.

Kiti prizai:

 • Violončelės atlikėjų kuprinės dėklas. Steigėjas – VĮ Klaipėdos Valstybinio Jūrų uosto direkcija.
 • Solo koncertas su Klaipėdos kameriniu orkestru Klaipėdos koncertų salės 2020–2021 m. sezono metu.
 • Kvietimas tapti trečiojo Tarptautinio Klaipėdos violončelės konkurso komisijos nariu.
 • Liepojos simfoninio orkestro simpatijos prizas – solo koncertas su Liepojos simfoniniu orkestru 2020–2021 m. sezono metu.
 • Pau Casals fondo kvietimas į Pau Casals muziejų Ispanijoje.
 • Diplomas už geriausią A. Malcio kūrinio „Narcissus“ atlikimą.
 • Publikos simpatijų diplomas.

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Kiti prizai sąrašą.